Wdrażanie i doskonalenie norm ISO 9001:2015, 14001:2015

Firma Konsultingowa PJC
Oferta naszych usług ciągle się rozwija, a obecnie obejmuje:

Wdrażanie i doskonalenie wymagań w zakresie


Seria norm PN-EN 1090
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

PN EN ISO 9001:2015
Systemu zarządzania jakością.

PN EN ISO 14001:2015
Systemu zarządzania środowiskowego.

PN-ISO 45001:2018
Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
W ramach współpracy oferujemy:
– opracowanie niezbędnej dokumentacji
– szkolenia z normy PN-ISO 45001:2018
– wdrożenie i doskonalenie funkcjonowania systemu BHP

PN-EN ISO/IEC 27001:2017
System zarządzania bezpieczeństwem informacji

PN-EN ISO/IEC 17025:2018
Wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

PN EN ISO 3834:2007
Wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych.

Wymagań Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)
w zakresie uprawnienia zakładu do wytwarzania, modernizacji lub napraw urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu UDT.
W ramach współpracy oferujemy:
– opracowanie niezbędnej dokumentacji UDT
– kwalifikowanie technologii spawania stali
– kwalifikowanie technologii zgrzewania PE
– uzyskanie uprawnienia spawaczy
– uzyskanie uprawnienia zgrzewaczy PE

Szkolenia
Z zakresu norm ISO i innych przedmiotowych norm, wymagań UDT oraz doskonalenia Systemów Zarządzania.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem
przygotowania stosownej oferty dla Państwa!


Kontakt