Firmowe


 

W związku z wprowadzaniem w Polsce na czas epidemii szeregu rozwiązań prawnych umożliwiających przedsiębiorcom i pracownikom dostosowanie się do nowych warunków prowadzenia działalności i świadczenia pracy, spawacze oraz zgrzewacze PE posiadający aktualne uprawnienia UDT lub którym świadectwa kwalifikacji kończyły się w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zostają automatycznie przedłużone do dnia 31 grudnia 2020r. przy zachowaniu wymogów dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego połączenia nierozłączne.

W praktyce oznacza to, że uprawnieni przez UDT spawacze i zgrzewacze PE mogą nadal realizować prace na podstawie obecnie posiadanych uprawnień pod warunkiem udokumentowania ich ciągłości (np. poprzez podpis KJ na uprawnieniu potwierdzający ciągłość pracy).Doskonalenie to nasza dewiza!

Od lutego 2019 Firma Konsultingowa PJC w związku z dynamicznym rozwojem uruchomiła nową siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej we Wrocławiu. To otwiera przed nimi nowe możliwości współpracy z klientami, którzy cenią sobie możliwość współpracy z firmą lokalną. Zakres usług pozostaje bez zmian.

Oferta usług ciągle się rozwija, a obecnie obejmuje wdrażanie i nadzorowanie:

  • seria norm PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
  • PN EN ISO 9001:2015 – systemu zarządzania jakością,
  • PN EN ISO 14001:2015 – systemu zarządzania środowiskowego,
  • PN-ISO 45001:2018-06 – systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – procedur dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  • PN EN ISO 3834:2007 – wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych
  • wymagań Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie uprawnienia zakładu do wytwarzania, modernizacji i napraw urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  • specjalistyczne szkolenia z powyższych obszarów

Serdecznie zapraszamy do współpracy!