Przedłużenie ważności uprawnień spawaczy i zgrzewaczy PE

20 czerwca 2020by Paweł J. Cymerman
Obraz1.png

 

W związku z wprowadzaniem w Polsce na czas epidemii szeregu rozwiązań prawnych umożliwiających przedsiębiorcom i pracownikom dostosowanie się do nowych warunków prowadzenia działalności i świadczenia pracy, spawacze oraz zgrzewacze PE posiadający aktualne uprawnienia UDT lub którym świadectwa kwalifikacji kończyły się w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zostają automatycznie przedłużone do dnia 31 grudnia 2020r. przy zachowaniu wymogów dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego połączenia nierozłączne.

W praktyce oznacza to, że uprawnieni przez UDT spawacze i zgrzewacze PE mogą nadal realizować prace na podstawie obecnie posiadanych uprawnień pod warunkiem udokumentowania ich ciągłości (np. poprzez podpis KJ na uprawnieniu potwierdzający ciągłość pracy).

Paweł J. Cymerman